מודל סביבתי

מודל סביבתי של דרום תל אביב.
מודל זה נבנה במטרה להציג אובייקט חדש שלא מופיע בתמונות.