מלון נורדאו

מלון נורדאו תל אביב
מודל שבוצע במסגרת עבודות שיחזור של המבנה המקורי.